En
Fb.
Jiří Poláček: Z cyklu Noční Smíchov, bar. fotografie, 1983-84

Město 1975-88

Jiří Poláček

01.06. – 26.06.16

Host / Dušan Tománek

Jiří Poláček (1946) patří k dnes již proslulé generaci absolventů FAMU, kteří se uvedli koncem 70. let na výstavách připravených Annou Fárovou. Jeho tvorba je ovlivněna jak americkou “drsnou” školou dokumentární fotografie, tak i dlouholetým přátelstvím s Janem Svobodou. Spolu s Ivanem Luttererem a Janem Malým je také od roku 1982 spoluautorem rozsáhlého portrétního cyklu Český člověk. V galerii Entrance prezentuje Poláček v předvečer svých kulatých narozenin dnes už nostalgicky kultovní fotografie svého rodného Smíchova i dvorků mizejícího Žižkova. Tehdejší město v područí totality, zcela odlišné od dnešní mekky turismu, v sobě skrývá všeobjímající tíseň, ale i kouzlo zapomenutého bezčasí.

Jako host výstavy se představí fotograf Dušan Tománek, jehož solitérní post-punková tvorba hledá romantiku a poesii současnosti na příbuzných vlnách, na propocených diskokétách a metalových zábavách, po valašských vesnicích i v devadesátkových interiérech. Je to spřízněnost navazující nejen námětově, ale zároveň propojená udivenou chápavostí toho, co ještě nestihlo skončit.

Kurátor / Pavel Vančát