En
Fb.

10 minut

Sláva Sobotovičová

28.10. – 28.11.10

Video je pohyblivý záznam děje. Dá se stahovat, krást, kopírovat na flashky, vypalovat. Může se také vystavit. Ale jak to udělat, když máte k dispozici jen 10 minut divákova času?

Můžete zhušťovat nebo rozřeďovat čas.

10 minut videa v kterém se neděje nic kromě záchvěvů rostliny do rytmu dálnice
10 minut sestřihu vzorků růstu
10 minut rostliny na živo
zívnutí jednou za 10 minut

Můžete zkoušet různé způsoby instalace. Můžete řešit i jiné věci. Můžete se na to taky třeba vykašlat. O čem všem musí jedna umělkyně a jedna kurátorka přemýšlet, chtějí-li realizovat výstavu videa? Jak různě to může dopadnout? Na to by měl odpovědět doprovodný katalog, který vznikal jako podvratný dokument přípravy této výstavy. Vedle retrospektivní přehlídky videí Slávy Sobotovičové obsahuje DVD katalog návod na hru Člověče, jak vystavit video. Tato hra má mnoho zákrut, slepých uliček, ale i dočasných vítězství.

Jejím výsledkem může být výstava nových prací Slávy Sobotovičové. Některé zachycují proměnu Karlína po dobu života Karlin Studios v sousedství developerů.
10 minut není mnoho, ale na náznak pocitu to stačí.

Text / Pavlína Morganová