En
Fb.

740506/006

Mario Chromý

06.12. – 21.12.06

740506 je začiatok môjho rodného čísla. Nespočetnekrát vo svojom živote som musel toto číslo pripájať ku svojmu podpisu, aby som dostatočne potvrdil svoju identitu.
Keďže prezentácia, ktorú predstavujem, pozostáva z krátkych videí z posledných dvoch rokov, ktoré vznikali nezávisle na sebe a to, čo ich spája asi najviac je, že som ich autor, rozhodol som sa práve pre tento názov.
Nebudem popisovať alebo analyzovať jednotlivé videá, myslím že to si môže prebrať každý sám. Dôležité je povedať toľko, že vznikali postupne a v podstate vypĺňali obdobia medzi zarábaním peňazí a tvorením ucelenejších konceptov ako je práve tento.
Prajem vám ostrý obraz a čistý zvuk.

Mario Chromý