Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy / Žánry každodennosti / s Jirkou Skálou v pátek 17.3. od 14h.