Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy / Pozoruji, aniž bych vnímal / s Alešem Loziakem ve čtvrtek 23. 2. od 16 h.