Rozhovor Karla Oujezdského o výstavě Poklady.

Rozhovor.