Pro UMA: You Make Art z výstavy 88 let tepla

Rozhovor zde