En
Fb.

Area Code

František Kowolowski & Juraj Jakubčiak

20.01. – 06.02.11

Projekt Františka Kowolowského (1967) a Juraje Jakubčiaka (1985) „Area code“ pracuje ve vizuální ideové stránce s dočasnou formou (tzv. temporárním umíráním) nedokonalých věcí v již jednou navrženém prostorovém schématu. Jedná se o zdroje informací v socio-kritických, společenských, uměleckých a osobních či intimních vztazích odehrávajících se uvnitř prostorových systémů a jejich kódů. Kód je předpisem, podle něhož se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu.
Informace – technologie – ideje – entropie velkého příběhu modernity, Tatlinova věž, zkoumání, analyzování, hromadění, přeskupování, dotýkání se nereálného, osciluje v iluzi hyperreality, zprostředkovaného modelu poznání bez reálného objektu zkoumání, bez ontologické nutnosti.
Za systém taktéž mohou být považovány i osobní příběhy. Je to určitá snaha kriticky zhodnotit informací „zevnitř“, jelikož poslání je již dnes nejasné. Intimita objektů v instalaci vytváří napětí. Může se jednat o „archeologii“ nalezených či ještě funkčních věcí. Shluk reálií v prostorovém uspořádání vypovídá o možné vzájemné výměně informací a jejich případných změn – entropických. Předmět je potencionálním zdrojem idejí – jde o nekonečnou hru jeho zániku a funkcí.

 

Text / Entrance Gallery