En
Fb.

Brougham

Mark Ther

18.05. – 11.06.06

Výstava Brougham prezentuje dvě nová videa Marka Thera, který se tímto médiem vyjadřuje nejčastěji. Opět je tu jeho “tichý” ironizující humor, komičnost, která se mísí s tragikomickou přirozeností, táhlé filmové záběry, které diváka hypnotizují. Něco je zde ale přece jinak. Příběh je zacyklen a sám sebe dotváří neustálým opakováním. Ther nás tak uvádí do nejistoty, jak a odkud kam příběh chápat, pokud ho vůbec budeme schopni rozečíst.
Mark Ther zde pracuje s materiálem, který byl natočen při jeho pobytu v New Yorku v roce 2004. Takovýto odstup ještě umocňuje umělost, která je pro Therovy práce tak typická. Ther ji kombinuje s přirozeností, a tak vytváří nepopsatelné napětí, kterými jsou jeho videa prostoupena.
V jednom z videí výstavy Brougham naprosto přiznaně uměle imituje přirozené tak dlouho, dokud přirozené nezačne stále více prosakovat do hereckého výkonu slečny, která se snaží velmi přesvědčivě upadnout před dveřmi svého auta. Divák by se ale neměl spokojit s jednou z replik zmíněné dívky, má totiž prostor pro vnímání nenápadných detailů, ze kterých je třeba jeden z možných příběhů sestaven.