En
Fb.

Čast 1. (vystřižení, nalepení, dokreslení)

Eva Koťátková

02.07. – 29.07.07

Obkladové palubky, hlína,
sláma, latě, dřevotříska, papír,
slunečník, ubrus, větrák, stůl, žlutý
nátěr, fošny, textilie, kovové
držáky, židle, rámečky, sklo,
plastový barel, sirup, voda, sololit.

Vystřižení, nalepení, dokreslení ilustruje pracovní postup i obecný princip zacházení s okolním prostředím. Forma a tvar objektu jsou zkoumány a vzápětí rozloženy nebo lehce pozměněny, vykrojeny, dolepeny. Existující předměty nebo jejich útržky jsou pak buď rekonstruovány nebo recyklovány. Zásahy jsou demonstrovány na objektech nejrůznějšího užití a materiálu (ve větší míře jsou použity materiály, které jsou charakteristické svou nestálostí), stejně tak jsou pro ně použity různé nástroje a pomůcky podle tvrdosti, lámavosti, křehkosti, mazlavosti atd.
S prostorem i objektem zacházím formou koláže. Jednotlivé prvky jsou brány z jejich přirozeného kontextu a skládány dohromady nebo jsou ponechány v negativním výřezu. Dal by se tak vyjmenovat seznam zásahů provedených v prostoru (vzniklých děr, chybějících částí, nahodilých útržků nebo přesně vyměřených, vystřižených dílů, zbylých odstřižků a odřezků, které byly nejdříve z nějakého celku vyloučeny, aby posléze vytvořily ze zbytků nový objekt). Kresby jsou vytvořeny brutálním rozstříháním starých kreseb na jednotlivé díly a jejich následným poskládáním a poslepováním dohromady, takže se různé motivy a příběhy, stejně tak jako styly, techniky a časové úseky mísí a vzájemně překrývají.
Výsledný efekt působí dojmem rozkladu, nesoudržnosti, fragmentarizace prostoru i objektu – palubky se vydouvají od stěny nebo se rozbíhají a unikají z řádu a symetrie na stěně, hrouda uhnětená z hlíny obaluje tyč, trčící ze zdi tak, aby svou beztvarostí (nebo amorfní, slepencovitou formou, složenou ze všech možných tvarů zároveň) zakryla geometrický tvar držáku, působením vzduchu pak hlína postupně vysychá a rozpadá se na podlaze (každým odlomením vzniká zase nový tvar).
Materiál i funkce jsou znehodnoceny nebo zpochybněny, motivy smíchány a slepeny dohromady. Instalace je sbírkou tvarů, které pozbyly své čisté, základní formy a představují se zde v podobě hybridů, asociujících důvěrně známá prostředí nebo věci, které známe ze svého nejbližšího okolí a prostřednictvím útržkovitých vzpomínek.