En
Fb.

Co ty máš, co já ne?

Barbora Klímová, Matěj Smetana, Aneta Willertová

21.02. – 08.04.18

Výstava v galerii Entrance uvádí další jednoletý cyklus galerie zaměřený na umělce působící na vysokých uměleckých školách. Mladý pedagog je další z fenoménů této doby, kterým se bude galerie v roce 2018 zabývat. Entrance byla od počátku vedena umělci, a tak se více či méně vědomě stala odrazem jednotlivých životních etap jedné generace.

Jako pedagogové na Fakultě výtvarných umění v Brně Barbora Klímová a Matěj Smetana věnují pozornost široké škále individuálních východisek, přístupů a medií. Jejich ateliér funguje jako otevřená platforma k intuitivní i konceptuální tvorbě, která použitá média odvozuje od konkrétních problematik uměleckých projektů a není tedy omezena danými obory. Mimo jiné se také v rámci své výuky potýkají s otázkou, zda je prospěšné zadávat studentům úkoly ke zpracování, nebo jen přihlížet jejich vlastnímu hledání. Tímto dilematem se zabývali hned v několika školních projektech. Za zmínku v této souvislosti stojí Project Program, kdy studenti reagovali na projektová zadání, která obdrželi od oslovených umělců, teoretiků, a dalších osobností, které je zajímají, cení si jejich práce. Oslovené autority měly možnost striktního vymezení úkolu, který mohl být formou konceptuálního uměleckého díla. Projekt inspiroval stejnojmenný program, realizovaný na Nova Scotia University na přelomu 60. a 70. let 20. stol.

Zadání výstavy v galerii Entrance nechali Barbora Klímová a Matěj Smetana naopak na studentech. Výhodou se ukázalo, že na jejich výzvu včas reagovala jen jedna studentka – Aneta Willertová. Poslala jim zadání Co já mám, co ty ne?, které se stalo mottem výstavy. Na jeho základě autoři nahlíží svá předchozí díla, způsob práce, ale i stopy osobní historie a vzpomínky. Jejich záznamy vrací nazpět autorce zadání, Anetě Willertové, která je kresebně komentuje.

Barbora Klímová (*1977) a Matěj Smetana (*1980) společně vedou ateliér Environmentu na FaVU v Brně. Barbora Klímová je konceptuální umělkyně, která je známá především díky svým site-specific intervencím do galerijního nebo veřejného prostoru a výzkumným či performativním projektům. V roce 2005 získala Cenu Jindřicha Chalupeckého. Také u Matěje Smetany je možné sledovat jeho konceptuální přístup k práci napříč všemi médii. Matěj Smetana je současně odborným asistentem na Katedře Intermédií a Multimédií na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.