En
Fb.

Daily Stories / Family Talks

Sylva Francová

04.12. – 04.01.09

DENNÍ MIKROPŘÍBĚHY / DAILY STORIES, 2007 – 2008

Interiér vypovídá o svých obyvatelích, v bytě se odehrávají nejrůznější drobné příběhy či situační momenty. Banální situace se opakují, nejobyčejnější chvíle se protnou s těmi zásadnějšími, člověk je osamocen i součástí většího celku. Co se odehrává pod povrchem všedních situací, jak se nepatrně proměňují děje a vzájemné vztahy? Kolik toho vidíme a kolik jen tušíme? Co se stane teď a co potom? Co je realita a co reality show?

Řazením vybraných fotografií do časové smyčky vytvářím mnohorozměrné portréty. Portréty rozšířené o dimenzi pohybu a osobního interiéru. Den či část dne se zhustily do krátké chvíle, zbyl koncentrovaný, vlastním způsobem rytmizovaný úsek, představující různě dlouhé časové výseče. Konkrétní osobní momenty se neustálým opakováním stávají nadčasovými.

Výsledná kompozice, složená ze tří, interiérem vzájemně propojených dějů bez dovršení, dějů bez pointy, vytváří dohromady určitý mikropříběh – mozaiku vícerozměrného portrétu člověka nebo rodiny.

Prezentace:
projekce (video ve smyčce)
fotografie 50 x 210 cm
FAMILY TALKS, 2007
Rozhovory, věty, slova, hlasy. Pokouším se odkrývat to hlubší, niternější za slovy, co nám zprostředkovává řeč těla, imaginativní řeč mimiky a gest. Vytvářím dialogy beze slov, záznamy proměn výrazu ve více či méně emotivních rozhovorech dvou blízkých lidí.
Tváře a části těl ožívají řadou sdělení v nekonečném toku dialogu. Rozhovory mezi partnery, sourozenci, rodičem a jeho dospělým potomkem. Co se skrývá za gesty, výrazy, proměnami tváře? Kolik toho na sebe člověk prozradí jen svou mimikou? Co vypovídá rozhovor o vztahu mezi lidmi?

Prezentace:
projekce (video ve smyčce)
fotografická instalace