En
Fb.

Diktatura dobra

Andrea Aka 47 Vojkovská, Marius Konvoj, Tomáš Motal

27.08. – 11.10.20

Tvorbu Andrei Vojkovské, Tomáše Motala a Mariuse Konvoje spojuje dlouhodobý zájem o povahu dnešního světa, způsob života naší společnosti a možných udržitelnějších alternativ včetně otázek životního prostředí; ale také víra v potenciál umění šířit určité poselství – varovné i povzbuzující nebo inspirující. K vyjádření využívají materiálově efemérnější prostředky, jako je grafika a grafický design, ilustrace, video a zvuk/hudba. Společná výstava těchto tří autorů je tedy postavená především na multiplikovatelných výstupech (plakát, potisk na textilu, video), které nepředstavují jeden unikátní originál a v rámci výstavy jsou na prodej, čímž vzniká příležitost pro jejich další život i po skončení výstavy.

Marius Konvoj představuje nové výstupy svého dlouhodobého projektu NEOego. Andrea Vojkovská dál rozvíjí svůj cyklus Recreation / Virtual Wellness, který se věnuje myšlence uzdravování planety a má výrazně motivační a pozitivní charakter. Ilustrace Tomáše Motala naopak kontrastně pojednávají postapokalyptické vize blízké budoucnosti.

Výstava mimo jiné vznáší otázky ohledně možností angažovanosti současného umělce a prostředků, které má k dispozici; o vazbě mezi veřejným (virtuálním) prostorem a „limitovaným“ prostorem galerie; a v neposlední řadě také o vztahu mezi individuální a celospolečenským/politickým nebo mezi skepsí a utopií.

 

Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.