En
Fb.

Do Holes Fall?

Robert Barta, host Brad Downey

03.04. – 19.05.19

vernisáž: 3. 4. 2019 / 18.00

Výstava Roberta Barty bude prezentována v rámci celoročního projektu Galerie Entrance, který se zaměřuje na propojení české umělecké scény se zahraničím. Letos galerie představí umělce pocházející z Česka, kteří přesídlili do zahraničí a dále rozvíjejí svou tvorbu buď zcela mimo český kontext, nebo zčásti zde a zčásti v cizině. V souladu s dramaturgií galerijního programu si Barta k sobě přizval berlínského umělce amerického původu Brada Downeyho. Projekt připravovaný pro galerii Entrance, který má paradoxní titul „Do Holes fall?“ vznáší, diskutuje a zkoumá otázku lidského vnímání ve vztahu k fyzice. Při bližším zkoumání lze však rychle rozpoznat několik z pohledu dnešní fyziky diskutabilních faktorů. Zaprvé, termín „díra“ není definován jako fyzikální veličina, a navíc všeobecná znalost říká, že díry nejsou hmotné, přičemž síla gravitace funguje pouze vůči hmotě. Samotný titul tak nemůže být míněn zcela vážně a doslova. Snad by se daná otázka dala rozšířit na sociální interakce. Pro oba umělce je totiž společný humor, se kterým ke svým pracím a především k fenoménům, kterými se ve svých tvorbách zabývají, přistupují.

 

Robert Barta
www.robertbarta.de
1998–2005 Akademie der Bildenden Künste, Academy of fine arts Munich, DE
2002–2003 San Francisco Art Institute, MFA, (Prof.Paul Kos, Prof.Tony Labat), USA

Robert Barta se narodil v roce 1975 v Praze, v současné době však žije a pracuje v Berlíně. V roce 2005 dokončil Akademii výtvarných umění v Mnichově a od té doby soustavně vystavuje nejen v Německu. Je známý především díky svým interaktivním instalacím, které téměř vždy bezprostředně reagují na daný prostor. Zabývá se lidským vnímáním a zpochybňuje chování lidí v jejich každodenním prostředí. Materiál pro svou práci hledá Barta v každodenních předmětech nebo situacích a poslední roky zejména ve fyzikálních jevech a jejich spojitosti s všednodenními situacemi. Strategicky a s nadhledem pracuje s nepatrnými změnami, nesourodými kombinacemi, hrami se slovy či posuny ve smyslu, které mění povahu známých předmětů a odhaluje jejich vnitřní podstatu, paradoxy a napětí. Pro Bartu je velmi důležitý humor a nadhled, který jeho instalacím dává specifický charakter. S českou uměleckou scénou je provázán zejména v sociální rovině, neboť s mnoha předními českými umělci ho pojí dlouholeté přátelství.

Brad Downey
www.braddowney.com
2003–2005 Slade School of Art – MFA Painting – Londýn, UK
1998–2003 Pratt Institute – BFA Film – Brooklyn, NY

Brad Downey se narodil v roce 1980 ve Spojených státech amerických (Louisville, Kentucky), v současné době žije a pracuje v Berlíně. Brad je jedním z nejvšestrannějších umělců nezávislého veřejného prostoru. Jeho dílo je charakteristické pro svůj humor i kontroverzi a bystrou kritiku. Downeyho projekty vyvrací to, co je v městském prostředí všeobecně považováno za konvenční a naprosto všední, ačkoliv je to možná právě narušující. Tématem, které spojuje Downeyho práci, je nedostatek dialogu. Svým přístupem vyzývá k přehodnocení mravů a nutí diváky, aby zpytovali prostředí okolo nich.

Tereza Velíková

Výstavní program galerie pravidelně podporují:

Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace pro současné umění Praha, GESTOR ochranný svaz autorský a MČ Praha 6.

Mediálním partnerem je Radio 1.