En
Fb.

Dvě jsou víc než jedna

Lukáš Machalický, Robert Šalanda

02.08. – 02.09.18

Ačkoli Lukáš Machalický a Robert Šalanda spolu dlouhodobě úzce spolupracují (ať už v rámci provozu galerie SPZ, vedení malířského ateliéru na AVU nebo dílčích projektů), Dvě jsou víc než jedna je překvapivě jejich první v pravém slova smyslu společná výstava. Jejím ústředním aspektem pak je moment balancování: vědomá i podvědomá snaha o udržení křehkého ekvilibria mezi banalitou a vážností, mezi individuální autorskou integritou a napojením se jeden na druhého, mezi precizností a chybou. Obraz je rozbitý, nedrží pohromadě. Ve zdi po něm zbyla roztlemená díra, je potřeba ji ucpat…

 

Tereza Jindrová

 

 

 

Spolek finančně podpořila MČ Praha 6, Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Nadace pro současné umění Praha, GESTOR ochranný svaz autorský.