En
Fb.

 

Galerie Entrance zahájila svou činnost v roce 2005. Jedná se o neziskovou aktivitu iniciovanou umělci, která vznikla za účelem organizování a realizace výstav současného umění. Od počátku jejího vzniku byli v galerii prezentováni vizuální umělci nejmladší generace, čeští i zahraniční.

Galerie Entrance prezentuje progresivní mladou generaci umělců, především studentů a nedávných absolventů vysokých uměleckých škol nebo umělců, kteří jsou svou tvorbou s touto generací spjati. Prostor galerie Entrance by měl sloužit mladým umělcům jako zázemí, které vyplňuje vakuum mezi prostředím vysokých uměleckých škol a profesionální uměleckou sférou. Program galerie se soustředí především na autorské výstavy.

Galerie Entrance zahájila svůj provoz v prostorách Karlín Studios. V prosinci 2012 se přestěhovala do nově zrekonstruované oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera. Vernisáže jsou uváděny přednáškami jednotlivých autorů – Entrance Talks. Jedná se o krátký proslov nebo performance, při které umělec stručně představí sebe a svou aktuální tvorbu přímo v galerii. Všechny přednášky jsou postprodukčně zpracovány a archivovány. Odkazy na ně naleznete na těchto webových stránkách. Celoroční výstavní program pro rok 2015 je opět zaměřen na nejmladší generaci autorů a vizuálních tvůrců, jejichž tvorba je pro současné umění podnětná. Vybraní umělci pracují s klasickými i novými médii a jednotlivé výstavy jsou vedeny kurátory, kteří s galerií Entrance spolupracují.

 

Spolek finančně podpořil Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 6,
Česko-německý fond budoucnosti, Nadace pro současné umění Praha, GESTOR ochranný svaz autorský.

Mediální partner Radio 1.

Plánek galerie