En
Fb.

 

Galerie Entrance zahájila svou činnost v roce 2005. Jedná se o neziskovou aktivitu iniciovanou umělci, která vznikla za účelem organizování a realizace výstav současného umění. Od počátku jejího vzniku byli v galerii prezentováni vizuální umělci nejmladší generace, čeští i zahraniční.

Galerie Entrance prezentuje progresivní mladou generaci umělců, především studentů a nedávných absolventů vysokých uměleckých škol nebo umělců, kteří jsou svou tvorbou s touto generací spjati. Prostor galerie Entrance by měl sloužit mladým umělcům jako zázemí, které vyplňuje vakuum mezi prostředím vysokých uměleckých škol a profesionální uměleckou sférou. Program galerie se soustředí především na autorské výstavy.

Galerie Entrance zahájila svůj provoz v prostorách Karlín Studios. V prosinci 2012 se přestěhovala do nově zrekonstruované oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera. Vernisáže jsou uváděny přednáškami jednotlivých autorů – Entrance Talks. Jedná se o krátký proslov nebo performance, při které umělec stručně představí sebe a svou aktuální tvorbu přímo v galerii. Všechny přednášky jsou postprodukčně zpracovány a archivovány. Odkazy na ně naleznete na těchto webových stránkách. Celoroční výstavní program pro rok 2015 je opět zaměřen na nejmladší generaci autorů a vizuálních tvůrců, jejichž tvorba je pro současné umění podnětná. Vybraní umělci pracují s klasickými i novými médii a jednotlivé výstavy jsou vedeny kurátory, kteří s galerií Entrance spolupracují.

 

Spolek finančně podpořil Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 6, Nadace pro současné umění Praha, GESTOR ochranný svaz autorský.

Mediální partner Radio 1.

Plánek galerie