En
Fb.

HADA

Barbora Fastrová a Johana Pošová

28.05. – 07.06.20

Barbora Fastrová-Skácelová a Johana Pošová vytvářejí společné projekty jakožto autorská dvojice od roku 2014. Ve své multimediální praxi se kontinuálně věnují otázkám vztahu přírody a (západní) kultury. Na podzim 2018 zahájily dlouhodobý projekt Cheap Art (Laciné umění), jehož prvním výstupem byla stejnojmenná výstava v galerii AMU v Praze (do tohoto projektu byla již zapojená jako kurátorka i Tereza Jindrová). Autorky se soustředí na recyklaci jakožto tvůrčí postup i téma. Experimentují s tím, jak dalece ovlivní přípravu výstavy a její konečnou podobu i divácký zážitek z ní snaha o uvědomělý přístup a striktní využívání výhradně již použitých materiálů spolu s odmítnutím využívat elektrickou energii.
Toto úsilí o snížení výroby a spotřeby (hmoty, energie) je na jednu stranu hravým „cvičením“, v němž si samy umělkyně určují pravidla a hranice. Jde o široce srozumitelné gesto reagující na hyperkonzumní společnost, nevyjímaje sféru umění, která mechanismy spotřeby a plýtvání často pokrytecky zakrývá údajně kritickým diskurzem. Zároveň je ale tento výstavní projekt bezprostřední zkušeností a ukázkou selhávání, napětí a nejednoznačnosti při určování hranic, pakliže bereme na zřetel ekologická hlediska, ale současně hodláme nadále umělecky tvořit a vystavovat. Smyslem projektu tak není předvést dokonale ekologický výsledek, ale spíš v praxi a na vlastní kůži demonstrovat nesnadnost a paradoxy, které z takto nastaveného způsobu práce vyplývají.

Barbora Fastrová-Skácelová (1988 v Praze) vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Fotografie a absolvovala také stáž v ateliéru Sochařství tamtéž.

Johana Pošová (1985 v Praze) vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Fotografie a absolvovala také stáž v ateliéru Animace tamtéž.

Obě autorky patří k výrazným představitelkám své generace (Fastrová byla jednou z finalistek soutěže Startpoint Prize, Pošová zase byla zastoupena na přehlídce mladého umění Against Nature v Národní galerii Praha) a obě dvě vykročily z hájemství fotografie k experimentování s objektem a site-specific instalací. Společně absolvovaly v roce 2019 tvůrčí rezidenci v MeetFactory a pravidelně vystavují v České republice i v zahraničí.

 

 

Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.