En
Fb.

Mrtvá média

Handa Gote Research & development

17.12. – 27.02.22

„Téměř všechny práce Handa Gote se nějak vztahují ke smrti, paměti, zapomenutým a mizejícím věcem, jevům, zvykům…“ uvádí skupina k přiblížení svých tvůrčích východisek.[1] Výstava Mrtvá média v galerii Entrance není v tomto smyslu výjimkou.

V oboru tzv. mediální archeologie se jako „mrtvá média“ označují ta, která se nadále nevyužívají, jsou již zastaralá a nahrazená. Příkladem takových médií jsou třeba egyptské hieroglyfy, holubí pošta, telegraf atd.

Ruku v ruce s akcelerací času a imperativem pokroku, který je živen kapitalistickým požadavkem spotřeby, jde v dnešní době fenomén extrémně rychlého zastarávání médií a technologií obecně. Během vlastního života jsme byli svědky dlouhé řady technologických „zrodů a úmrtí“, která mění naše každodenní návyky i chování celé společnosti (přerod hudebního nosiče od gramofonové desky až k digitálnímu souboru v počítači; vytlačení pevné linky mobilními telefony, z nichž se postupně staly příruční osobní počítače; apod.).

Jak ale upozorňují teoretici médií Jussi Parikka a Garnet Hertz, média nikdy úplně nezemřou, ale za určitých okolností znovu ožívají – stávají se z nich zombie.[2] A tak je gramofonová deska pro svoje zvukové kvality už mnoho let zpátky v kurzu nejen jako sběratelský fetiš nebo oblíbené médium audiofilů.

Handa Gote přesto staví těmto zastaralým médiím okázalou monumentální mohylu, vytvářejí votivní dary v podobě čelenek, prstenů či rukavic, a zároveň těmto médiím vtiskávají (alespoň dočasně) nový účel – a paradoxně tak tyto zombie přivádějí zpět na denní světlo. Pro tento interdisciplinární kolektiv, který experimentuje s formami divadla, hudby i výtvarného umění a s jejich prolínáním, je kutilství a přístup „Do It Yourself“ klíčovou tvůrčí metodou. Součástí tohoto přístupu je pak pro ně přirozeně také recyklace již existujících předmětů, které pozbyly svůj účel a mohli bychom je tak vnímat jako odpad.

V kontextu dlouhodobého programu galerie Entrance, který je zaměřený na problematiku ekologické udržitelnosti a vztahu člověka k životnímu prostředí, tak zároveň nemůžeme přehlédnout etický rozměr práce Handa Gote a pohřební mohyla se stává pomníkem a mementem nadprodukce a spotřeby (materiálů i informací), která je pro naši současnost tak příznačná. Mnoho výrobců (i uměleckých tvůrců) se v posledních měsících musí v důsledku dopadů pandemie vyrovnávat s nedostatkem či zpomaleným přísunem některých surovin a materiálů. Těm, co podobně jako Handa Gote využívají již existující předměty a odpad všeho druhu, ale materiál rozhodně hned tak nedojde. Mohyla z „mrtvých médií“ by mohla nepochybně růst jako Babylonská věž až do nebe…


[1] https://www.techlib.cz/cs/84423-8-6-2021-11-7-2021-handa-gote-research-development

[2] PARIKKA, Jussi a Garnet HERTZ. Zombie Media: Circuit Bending Media Archaeology into an Art Method. Leonardo. 2012

Handa Gote research & development je umělecký kolektiv, který se věnuje experimentování s dramaturgií, vývojem vlastního pojetí post-dramatického divadla a začleňování nedivadelních prvků do své práce. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči a laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném kritickém nazírání výše zmíněných disciplín.
Skupina pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, vizuálního umění, současného tance, hudby, performance a konceptuálního umění. Ve své práci využívá zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie, nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a vizuálního umění v divadle. V projektech Handa Gote se vždy kreativním způsobem využívají technologie, často současně staré i ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracuje skupina s mediální archeologií a v inscenacích, které se blíží dokumentárnímu divadlu, se intenzivně zabývá tzv. malými dějinami. Skupina je rezidentním souborem divadla Alfred ve dvoře.

Handa Gote je japonský výraz pro pájku.

handagote.com

Handa Gote:
Veronika Švábová, Jan Dörner, Jakub Hybler, Tomáš Procházka, Jonáš Svatoš
Spolupracovali:
Mikoláš Zika, Jan Brejcha, Jitka Hudcová
Produkce:
Maria Cavina, Jedefrau.org

Činnost skupiny Handa Gote research&development podporuje MKČR a Hlavní město Praha.

Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.