En
Fb.

Náhradní ponožky

Matěj Al-Ali & Tomáš Moravec

20.10. – 07.11.08

Stejně banálně a jednoduše jako samotný název „náhradní ponožky“, by se měly číst i jednotlivé práce, pohyblivé obrazy, prezentované na této výstavě.

Ponožky jsou naprosto samozřejmou a běžnou součástí naší každodenní skutečnosti. Ani náhradní ponožky nejsou žádnou výjimečnou komoditou pouze s tím rozdílem, že k tomu, aby se pár ponožek mohl prohlásit za náhradní, je zapotřebí uvědomovat si celou situaci a cíleně s ní nakládat. Svůj přívlastek „náhradní“ si tedy získávají pouze v případě, že je vědomě vyjmeme z arzenálu srovnaných, a na ráno čekajících, a použijeme je v situaci, která počítá se změnou zavedené rutiny.
Matěj Al-Ali / Trénink na místě, 2008 (video 16:9; 00:01:00)
„Rovnováha je hrou, která vyžaduje trénink. Forma tréninku je individuální. Důležité je se připravovat na zápas. Nejde o to najít svůj balanc, ale zvyknout si na nerovnováhu.“

Tomáš Moravec / Paleta, 2008 (video 4:3; 00:01:38)
„Využití zadaných podmínek a snaha o začlenění novotvaru do původního prostředí je výchozím bodem a cílem zároveň“

Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec / Nalajnováno, 2008 (video 4:3; 00:02:00)
„Pohyb je jedním ze základních prvků města. Každý pohyb se uskutečňuje v prostředí, které má své hranice a linie jsou jejich zviditelnění.“

 

Text / Entrance Gallery