En
Fb.

Obrazně formulovaný argument

Bára Mrázková

28.03. – 22.04.12

„Digitální obraz není tradičním obrazem. Nevytváříme ho záznamem materiální stopy na nosiči, tak jako
v případě malby nanášením barvy na plátno, nebo analogové fotografie zápisem ve světlocitlivé vrstvě negativu. Digitální obraz může tuto materiální stopu částečně, nebo úplně postrádat. To z něj vytváří sled abstraktních hodnot. Sled hodnot, který je nezávislý na svém nosiči, na zachycované realitě, na přítomnosti zobrazovaného. Obraz v digitální podobě je libovolně proměnlivý. Bez následných ztrát vniklých při přenášení a manipulaci. Ve zpracování takového obrazu se projevuje to, čemu Timothy Binkley říká „svoboda nekonečného odpuštění“. Znamená to, že všechny změny lze odvolat bez důsledků na definitivní výsledek.“
Text / Bára Mrázková