En
Fb.

Play-time

23.02. – 11.03.06

Play-time je první kurátorský projekt internetové galerie Net Openmind Gallery (NOG). Představuje skupinu umělců z brněnské FaVU, kteří se zabývají animací nebo pohyblivým obrazem s odkazem na filmovou teorii.

PÁSMO – Tereza Sochorová, Agnieszka Wozniak, Stanislav Filip, Petr Strouhal, Filip Nerad, Jan Žalio, Petr Kocourek, Filip Cenek, Jiří Havlíček, Magdalena Hrubá

Tohoto dne byl ve městě již od rána neobvyklých ruch. Lidé tvořili hloučky a o něčem živě debatovali. Veškeré obchody, úřady a veřejné podniky byly po celý den a pod různými záminkami zavřeny.
Hloučky se zvolna posouvaly, potkávaly a o něčem živě debatovaly. K večeru se dosunuly na rozsáhlou planinu na okraji města, kde se slily v jeden souvislý dav. Dav se vlnil a o něčem živě debatoval. Hlasy jednotlivců jsou skryty v chóru, kdežto hlas všech jasně zní.
(I.M.H.)

PAVEL RYŠKA

„Doufal jsem, že touto cestou budu schopen rozlišit primitivní mechanismy vnímání od komplexních mechanismů, které se zakládají na celoživotních zvyklostech vnímaní,“ napsal Bela Julesz v roce 1965 v odborném článku vědeckého časopisu Scientific American. Juleszovy stereogramy Random-Dot se tehdy skládaly ze dvou různých obrazů, vždy z jednoho pro levé a z jednoho pro pravé oko. Počítačový algoritmus, který oba vzory překrývá a skládá v jeden obraz, vyvinuli v roce 1979 Christopher Tyler společně s programátorkou Maureen Clarkovou na Smith-Kettlewellove očním institutu v San Francisku.Tyto stereogramy tvoří stovky malých bodů, jejichž přesnou polohu vypočítá počítač. Na základě geometrických dat generuje algoritmus body, které leží jednak blízko u sebe (pro oblasti obrazu, které mají být pro pozorovatele blízko), jednak dále od sebe (pozorovatel je může vnímat jako vzdálenější).

MATĚJ SMETANA

Práce se skládá ze tří animovaných filmových upoutávek na klasické horory 70. a 80. let. Animace vznikla obkreslením filmových políček z PC monitoru na fólie a převedením zpět do PC. Zvuk je původní. Byly použity upoutávky na filmy The Last House On The Left, Evil Dead, The Nightmare On Elm Street III.