En
Fb.

Po-otevřeno

Miloš Šejn

29.09. – 28.11.21

Výstava Miloše Šejna si klade za cíl prozkoumat mnohovrstevnatou historii místa, jak vlastní Oranžérie, tak celého komplexu zahrad Břevnovského kláštera, ale i existenci samotného kláštera a přilehlých prostor, přímo nabitých otázkami typu Bílá hora, obora Hvězda a konec konců i podoba života současného člověka a krajiny v této oblasti města Prahy uprostřed dnešního světa. Autor je zde věrný svému dosavadním uměleckému směřování a důsledně pracuje jak s danými prostory, tak s pozicí sebe sama, jako žijící bytosti uprostřed bytostí jiných, jimiž není pouze lidská společnost, ale též žitá společnost uvnitř organismu místa, jeho geologická paměť, život vegetace, život tak zvaně vyšších organismů a všechny jejich projevy, jak jsou přítomné v podobách jazyka, komunikace, bytí, spolubytí a všech myslitelných podobách architektury. Architektury v doslovném smyslu i architektury ve smyslu snění, přání, spolu-péče, spolu-bytí.

Součástí autorovy prezentace není pouze samotná “galerijní” expozice, ale i související komunitní typy setkání typu MÍSTO, SLOVO a ČAS.

Doprovodný program k výstavě (detaily budou upřesněny):
✴︎MÍSTO✴︎
Čtvrtek 14. října na terasách zahrad Břevnovského kláštera – Katarina Kadijević, Tereza Kerle, Rena Milgrom, David Helán, Tomáš Ruller
✴︎SLOVO✴︎
Středa 3. listopadu – & Ivo Hucl
✴︎ČAS✴︎
Neděle 28. listopadu – & Bohemiae Rosa

Kurátorka / Veronika Čechová

Tato výstava byla podpořena Ochranným svazem autorským Gestor.Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.