En
Fb.

Proč je světlo někdy nepříjemné?

Jiří Kovanda, Barbora Kleinhamplová, Stanislava Karbušická

09.09. – 17.09.11

Po letních prázdninách se galerie Entrance vrací ke koncepci postavené na výstavách profesorů českých vysokých uměleckých škol se svými studenty. Tentokrát se obvykle dvoučlenná prezentace rozšířila, a Jiřího Kovandu doplňují Barbora Kleinhamplová (AVU Praha) a Stanislava Karbušická (UJEP Ústí n/L).

Postavte zde podia estrády
Lampy pro potřebu hudebníků
Vyryjte všude směšné postavy
Čistou čarou živou čarou
Již by vám záviděli

Zavěšte květiny veliké ptactvo
Hned vedle uhlazených tanečnic
A jejich prázdných oděvů
Hned vedle ňader podivných ctností
Nedbalých neobratností

Hoďte plné náruče křehkých soch
Na velké balvany jisté sebou samotnými
Aby se rozpoutalo veselí
Aby vznikl bezděčný svět
Něžný a solidní
Za bílého dne se v něm klopýtá

Paul Eluard
Ze sbírky La Rose Publique