En
Fb.

Samizdat

Markéta Kinterová

24.05. – 17.06.07

Projekt se zabývá problémem publikování z vlastních zdrojů (pojem self-publishing) a zkoumáním samotné podstaty presentování uměleckého díla a jeho šířením mimo prostor galerie. Každé číslo představuje jeden konkrétní přibližně osmistránkový projekt, vždy jiný, provedený xerokopiemi nebo barevným laserovým tiskem. Časopis vychází od ledna do června 2006 jednou za měsíc v počtu 40 kusů a jeho šíření je zajišťováno vlastní samodistribucí (přibližně 15 míst v Praze včetně neoficiálního vnesení do veřejného prostoru národní a městské knihovny). Publikace je ponechána bez uvedení autorství, téměř bez názvu (vždy jen číslo) a dopňujících textů z důvodu zachování nezatíženosti obrazu ostatními informacemi. Jedná se o snahu poskytnout divákovi co nejširší prostor pro vytvoření vlastní představy (případně se může obrátit na email uvedený v tiráži: projekt1@email.cz). Důvodem, proč tato práce vzniká je snaha zmást čtenáře patřícího do společnosti, která je pod pravidelným vlivem médií, evokovat tak podvědomé znaky a souvislosti (tiskový rast, autenticita) za účelem pozastavení se nad čímsi pochybným, jehož princip lze odkrýt. Presentace projektu se sestává z jednotlivých čísel samizdatu, popisu projektu a informativního viedozáznamu dokumentujícího vnášení časopisu do prostor Městské knihovny.