En
Fb.

Slábnoucí světlo, sílící stín

Pavel Baňka, Václav Kopecký

09.12. – 08.01.12

Výstava „Slábnoucí světlo, sílící stín“ autorů Pavla Baňky, vedoucího ateliéru Fotografie na Fakultě umění
a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ústi nad Labem a Václava Kopeckého, absolventa téhož ateliéru, je poslední z celoročního projektu galerie ENTRANCE „Vzor nebo vzdor“, založeného na dvojvýstavách profesorů českých vysokých uměleckých škol se svými studenty.
Pro fotografii je vlastní světlo, které vyvolává obraz. Světlo vytlačuje stín. Ale fotografie je spravedlivější, jelikož černá není vždy ve stínu.

Text / Václav Kopecký
“ .. mramorovému balvanu není vlastní lidská forma. Michelangelo se vytesáním Davida dopustil násilí na mramoru, znetvořil kus nádherného kamene. Mramor se nestal mramorem – ale Davidem. (…) Z mramoru je třeba vytvářet formy, které by vyplývaly z jeho vlastního těla, a vytesaná krychle nebo jiný tvar jsou cennější než jakýkoli David. Totéž platí i v malířství, ve slově, v hudbě.“

Kazmir Malevič, (Suprematické zrcadlo), Praha 1997, s. 22