En
Fb.

Tabularium

Michal Kindernay

20.05. – 25.07.21

Výstavní program galerie pravidelně podporují:

Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 6.