En
Fb.

Tapeta

Larry Bob Phillips + Maddog Williams

10.07. – 19.07.06

Larry Bob Phillips (New Mexico, USA) přijel na základě pozvání vytvořit dílo přímo pro Galerii Entrance. Jeho kresby barevnými pastelkami téměř souvisle pokryly vnitřní stěny výstavních prostor.
Přestože autor pokreslil jeho velkou část, díky slabé intezitě linií se jednalo o poměrně nenápadný zásah do celého interiéru.

Autor klade velký důraz nejen na obsah, ale i na samotnou linii– barevnými pastelkami krouží po zdech a linkami vytváří ornamentální plochy, jež se tak trochu podobají vrstevnicím na mapách. Figury a přírodní prvky se ztrácí v přemíře linií, jednotlivé motivy se přelévají z jednoho do druhého. Vytváří iluzi prostoru i příběhu.V následném chaosu se skrývají propracované detaily.