En
Fb.

The Garage Project, 2007–2009

Tehnica Schweiz / Gergely László & Péter Rákos

28.10. – 22.11.09

Na jedné z největších garážových ulic v Maďarsku jsme začali pracovat v Dunaújvárosi ke konci roku 2007.

Garážová osada je soubor 1200 garáží v blízkosti slévárny, se kterou je spjat vývoj a vybudování celého města Dunaújvros, který se váže k počátku padesátých let. Tyto garáže byly stavěny až od konce šedesátých do poloviny sedmdesátých let pro některé pracovníky z továrny. Garážová ulice se svým čtvercovitým uspořádáním podobá struktuře a celkovému rozvržení města Dunaújváros (dříve Stalinváros).

Dnes je garážové městečko především místem setkání pro muže, kteří sem unikají z rodinného života nebo scénou alternativní kultury mladých. Velké množství garáží ukrývá za svými zamčenými vraty různá tajemství, soukromá místa, prostory pro věnování se svým zálibám a kutilství.

Naše práce sestává ze tří etap. Nejprve jsme začali fotografovat co největší možné množství interiérů garáží, abychom pochopili rozmanitost využití garáží a lépe se seznámili s jejich designem.

Ve druhé fázi našeho projektu jsme si pronajali jednu z garáží. Ve vlastní garáži jsme pak začínali instalovat a vystavovat nápady toho, co si my, naši přátelé a příbuzní myslíme, že se nachází za uzamčenými garážovými vraty. Požádali jsme spolupracovníky, aby nám navrhli své představy garáží, které jsme následně začali uskutečňovat.

Vyvrcholením bylo zorganizování velkého Garážového festivalu, s účastí téměř všech místních amatérských hudebních skupin, bikerů, skaterů, žonglérů, to vše za pomoci početné skupiny místní mládeže. Festival se uskutečnil dvakrát, v září 2008 a 2009. Oba festivaly, jejich příprava, kampaň i program vycházejí čistě z dobrovolnického úsilí.

www.garazsfesztival.com