En
Fb.

White Paper

kurátorka / Markéta Kubačáková

26.02. – 21.03.10

Jesper Alvaer, Daniela Baráčková, Jiří Kovanda, Markéta Othová, Zorka Ságlová, Filip Smetana

„White paper“ je označení doporučujícího druhu dokumentu, který zkoumá problematické jevy a navrhuje jejich strategická řešení. Slouží jako vzdělávací listina, která nabízí nebo usnadňuje rozhodnutí na základě podrobného zmapování konkrétní situace. Často jsou white papers používány v obchodu a politice. Pro české prostředí je nejbližším ekvivalentem pojem „bílá kniha“.

Výstava má dvě části. Jednou z nich je systém, který předcházel samotnému vystavenému celku, druhou je tento skutečný celek složený z děl šesti autorů. Expozice viditelná při vstupu do galerie se jmenuje Nedělní film a rozkrývá vztahy mezi fiktivním a reálným světem, mezi představami a hmotou. Samotná výstava White paper vysvětluje pozadí vzniku Nedělního filmu a komentuje rozhodování, výběr a postup při realizaci výstavních plánů, které se uskutečnily na modelové platformě hry Lodě.