En
Fb.

Zirkus Grau

Niklaus Rüegg

12.06. – 04.07.10

Zirkus Grau, dlouhodobý projekt umělce Niklause Rüegga z Curychu si bere za svůj ústřední námět téma cirkusu. Cirkus poskytuje otevřený formát a kontext pro vytváření situací, kde se může leccos přihodit. Různá „cirkusová vystoupení“, která budou vystavena jako součást tohoto projektu, zdůrazňují způsoby, jakými se může představení změnit ze společenské zábavy ve veřejnou podívanou, která narušuje
a nabourává naše obvyklé způsoby vnímání, přemýšlení a jednání prostřednictvím kritického odcizení (Verfremdungseffekt).

Cirkusové představení, které kdysi znamenalo kolektivní představu o nevázané zábavě, se v porovnání s dnešním, médii saturovaným světem zdá být tak zastaralé jako černobílý televizor. Formát zábavy
v podobě cirkusu ovšem hlásí návrat, a to díky novým a zmodernizovaným formám, jež zahrnují současná média, a my zjišťujeme, jak se podivuhodné události pevně usazují v naší kolektivní paměti. Cirkus se stává symbolem utopické fantazie a touhy dosáhnout dětsky prostého stavu svobody bez jakékoli zodpovědnosti. Cirkus v tomto smyslu znázorňuje představu perfektní nostalgie, respektive konkrétní utopie. Pojem konkrétní utopie byl vypůjčen od marxistického filozofa Ernsta Blocha
(1885-1977), který jej použil ve svém díle Geist der Utopie (Duch utopie), a může být charakterizován aktivním, bojovným optimismem ohledně možnosti, že utopii lze opravdu uskutečnit.

Výstava Zirkus Grau (Préparations pour un miracle), Rüeggova první samostatná prezentace v České republice, je koncipována jako způsob zakoušení možností umění v rámci významového systému, který vychází z ikonografie nějaké veřejné události či série po sobě jdoucích událostí. Výstava se pak nad rámec pouhého ztvárnění svým formátem pokouší poskytnout vlídné (přitom však dostatečně kritické) prostředí, které vyzývá místní pražské komunity (zejména pak děti a studenty), aby se aktivně účastnily výměnné hry.

Text / Marko Stamenkovic