En
Fb.

Zvětšenina

Richard Wiesner

09.05. – 10.05.05

Jedná se o nalezený materiál, který není žádným způsobem manipulován a je prezentován v původní kvalitě a kompozici. Při výběru snímků autor hledal možný příběh, který by mohl být v nalezeném materiálu zakódován. Týká se spíše původního majitele negativu a jeho osobních důvodů.
Wiesner představuje fotografie jako nezkreslenou sondu do soukromí anonymního člověka, která však s sebou nese jasnou časovou a politickou zařaditelnost.