En
Fb.

Auf Augenhöhe

Marta Riniker-Radich a Richard Nikl

12.12. – 09.02.20

 

 

 

 

Výstava byla realizována s laskavým přispěním Pro Helvetia, the Swiss Arts Council.

Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace pro současné umění Praha, GESTOR ochranný svaz autorský a MČ Praha 6. Mediálním partnerem je Radio 1.