En
Fb.

Bouře a hvězdy. Kategorie vznešena a klimatická krize.

Anežka Hošková, Savka Marenic, Dagmar Šubrtová, Dan Vlček

09.11. – 13.12.23

Aktuální výstava v nedávno přesídlené galerii Entrance je věnována úvahám nad kategoriemi krásy a vznešena, jak o nich uvažuje moderní estetika – jedna z klasických filosofických disciplín.
Vědecké poznání a zároveň vědomí zásadních dopadů lidského vlivu na přírodní prostředí pokročilo natolik, že již nezbývá mnoho prostoru pro představivost a domněnky o tajuplných procesech, které v přírodě probíhají. Můžeme v takové situaci ještě nazírat v rámci estetického hodnocení přírodní fenomény skrze kategorii vznešena, cítit se nicotně a zároveň plni obdivného úžasu ve srovnání s jejich mohutností?

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy
Projekt finančně podpořila MČ Praha 6 a Ministerstvo kultury ČR a Gestor – ochranný svaz autorský