En
Fb.

The Known World

Noam Darom & Conrad Armstrong

03.09. – 20.09.09

Vystavená díla jsou výsledkem prozkoumávání osobních zkušeností a informací. Zabývají se pamětí, předpoklady a získanými znalostmi a zobrazují tedy to, co Conrad a Noam „vědí“ o světě. To, že umělci díla představují a instalují v tandemu, má za cíl vytvořit dialog mezi „znalostmi“ každého z nich a prostřednictvím tohoto propojení vytvořit novou realitu. Dosud neprobádaný svět. Jednotlivé malby fungují jako „uzly“ individuálních znalostí. V kombinaci s dalšími malbami pak vytvářejí „širší korpus znalostí“. Instalace je naopak něco neznámého, cizího, jiného, něco co ještě nebylo prozkoumáno.

Vzhledem k tomu, že se jedná o spolupráci dvou spolužáků, považovali umělci za příhodné požádat své profesory (Jiřího Davida a Milana Saláka), aby k výstavě napsali průvodní text. Ti se také rozhodli pro formu dialogu. Část jejich konverzace uskutečněné přes Skype je uvedena níže. Celý text naleznete v galerii.

MS Když máš k někomu sympatie, protože je vtipný, tak jsi otevřenější k tomu najít v jeho práci něco zajímavého…. kromě toho…ani ti „lepší“ ani ti „horší“ nepodávají vždy stejné výkony.
JD No ano, když někoho poznáš osobně, už nejsi tak kritický k jeho práci. (Tebe se to ovšem netýká.) Možná by se neměli umělci mezi sebou tolik stýkat, ale k čemu by to pak všechno bylo? Na hnití v muzeích, u pravnuků, kteří to možná střelí do frcu za 150 let (to v tom lepším případě). Umění je teď a to teď je maximum, čeho lze dosáhnout. A kluci, oba, to pomalu chápou.
MS ….naopak. Veškerá forma vzájemného styku umělců a přidružených osob je zásadní platformou, na které dochází k posunu.
JD To jsem rád, že to říkáš, ovšem může to mít i nedotykovou formu, ne? Jako že o sobě víme, ale nemusímne se vzájemně prolínat…teda musíme, ale v respektu… nedotykově…
MS To „víme o sobě“, to je jedna z forem kontaktu, ale právě že jenom jedna – a tak to vždycky nestačí….ale abychom neřešili jen ty souvislostní záležitosti!
(…)
MS …no to je právě ta určitá vztahová neprovázanost. Ti, co se intenzivněji stýkají, si méně všímají, jak se navzájem ovlivňují…a v pohodě tak budují „nový styl“. Ale Noam je skutečně eklektický v mnoha rovinách toho, co produkuje……..i Conrad….i já…i ty! …….opět ten starý svár nároku na srozumitelnost jazyka a autenticitu sdělení!
JD Víš, o tom českým pojetí eklekticismu si myslím své. Mluvil jsem na toto téma s filosofem Jirkou Přibáněm (však víš!), on se vždy směje – už delší dobu žije venku, na rozdíl od nás – když říká „jakejpak ekleticismus, to je zásadní selekce (filtr), jež je známkou inteligence“.
MS Ano, ale …součástí naší schopnosti „číst umění“ je právě i schopnost dohledávat odkazy a souvislosti….a vyvozovat závěry…nakolik významné je jejich použití……významné jak pro nás, tak potenciálně pro někoho jiného.
JD Ok. Souhlas. Ale ještě k pojmu autenticita: autenticita v umění není přeci to samé, jako je žitá realita, a přitom realita ještě nezamená autentický prožitek, ne?!

 

Text / Entrance Gallery