En
Fb.

Jenom Voda

Christl Mudrak, host Romana Drdová

07.02. – 24.03.19

Centrálním prvkem výstavy je prostředí připravené k práci: stůl, papír jako podkladový materiál a voda. Nic více, nic méně, jenom voda. Respektive různé druhy vody. Voda sebraná z okolí Břevnovského kláštera, rozpuštěný sníh z klášterní zahrady, voda z Botiče, Vltavy, kohoutková voda ze soukromých pražských bytů, ale i z několika veřejných budov. Voda, naplněná do plastových lahví, pytle plné plastových lahví naplněných vodou. Voda jako základní prvek malířského aktu, voda jako součást objektu a voda již neexistující – vypařená do prostor bývalé oranžerie. Voda, která zanechává stopy.

Christl Mudrak navazuje na svůj předchozí projekt z roku 2017, kdy během rezidence v Helsinském pavilónu v Benátkách experimentovala s malbou pomocí vody z benátských lagun. Také v případě projektu pro Galerii Entrance se jedná o vodu z různých lokálních zdrojů, bez příměsi dalších barev, která slouží jako základ k experimentu s médiem malby. Tentokrát je důležitý celý vznik malířského díla, proces, uskutečněný během performativního workshopu před zahájením výstavy. Christl Mudrak si ke svému zkoumání vybrala kapku vody jako základní malířskou literu. Aplikuje ji s téměř vědeckou přesností na předem určená místa, což je činnost, která vyžaduje přesnost, trpělivost a koncentraci na nejmenší detail. Výsledek je vizuálně velmi křehký, důležité jsou i ty nejjemnější barevné odstíny a stopy kapek. Tato metoda ale nekončí u rozboru média či u strohé aplikace minimálních formálních prostředků. Christl Mudrak se snaží proměnit způsob, jakým vnímáme obyčejné věci, pozastavit se nad tím, co jsme dávno vyhodnotili jako samozřejmé a srze zdánlivě jednoduché opakování téhož zapříčinit třeba jen drobný posun v našem nahlížení na všední realitu.

Jako hosta výstavy si Christl Mudrak vybrala českou umělkyni Romanu Drdovou, jejíž práce je typická precizně formulovanou vizualitou. Křehkost, jemnost, průhlednost, to všechno jsou charakteristiky které jsou často s prací Romany Drdové zmiňovány a které představu vody přímo vyvolávají. V projektu s názvem Water self (2016) uvěznila Romana Drdová tento živel do plastových láhví, které opatřila elegantními etiketami s jednoduchými nápisy, ironizujícími reklamní bezobsažnost. Umělkyně projekt pro příležitost této výstavy rekonstruovala a vytvořila tak nové možnosti interpretace celé výstavy. Její průzračně čisté a tvarově perfektní plastové láhve nás vedou k úvahám o nesmyslnosti konzumu a principům marketingu. K tomuto odvětví neodmyslitelně patří pravidlo, že obal prodává obsah. Co pak může být ještě účinnější než působivě a originálně zpracovaný obal? Snad jen dva obaly.

Tereza Severová

 

Výstava uvádí celoroční program Galerie Entrance, který tematizuje vztahy české současné výtvarné scény se zahraničím. Výstavu podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Výstavní program galerie dále pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace pro současné umění Praha, GESTOR ochranný svaz autorský a MČ Praha 6.

Mediálním partnerem je Radio 1.