En
Fb.

Krása na skládce? Estetický prožitek a znečištění

Ruta Putramentaite, Tita Salina

07.09. – 14.10.23

Ideální přírodu si představujeme jako neposkvrněnou, čistou – taková představa již ale neodpovídá převládající realitě – přírodopisné dokumenty umně zakrývají realitu znečištění a toxicity, která je dnes již takřka všudypřítomná a to nejen „venku“, ale i uvnitř našich těl. Výstava se zaměří na to, jak jsme i v tomto ohledu propojeni se zbytkem života na zemi. Je možné hledat krásu i na skládce? Objekty z odpadů a přírodnin od Ruty Putramentaite jsou způsobem jak již neupotřebitelné materiály znovu využít. Video Tity Saliny zase ukazuje spojení odpadu s galobalizací a s mocenskými strukturami pozdního kapitalismu.

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy
Projekt finančně podpořila MČ Praha 6 a Ministerstvo kultury ČR a Gestor – ochranný svaz autorský